Verbetering fietsroute Jaagpad en de Populierlaan

sir winston churchilllaanDe komende jaren werkt de gemeente aan het verbeteren van een doorgaande fietsroute tussen Delft en Den Haag. Deze fietsroute, die langs de Vliet, Plaspoelpolder en winkelcentrum Oud Rijswijk loopt, wordt in fasen verbeterd. Dit jaar wordt onder andere gewerkt aan het Jaagpad en de Populierlaan.

Bijeenkomsten

Met bewoners, fietsers, BBR en anderen is door middel van twee bijeenkomsten en workshops met als thema “Prettig fietsen” gewerkt aan de invulling van dat thema voor de Populierlaan. Tijdens de eerste avond bleek dat de aanwezigen liever zien dat de kruising S.W.Churchilllaan met de Populierlaan en Rembrandtkade wordt verbeterd, dan dat er iets in de Populierlaan wordt gedaan. De reden hiervan is dat volgens de aanwezigen de kruising niet verkeersveilig is.

Mogelijkheden

In de huidige situatie rijdt fiets- en autoverkeer op hetzelfde weggedeelte op de kruising. Daarnaast kan verkeer elkaar op verschillende manieren kruisen omdat er verschillende oversteken zijn. Door auto’s die dicht op de kruising zijn geparkeerd, is het zicht op de kruising niet optimaal. Een ontwerpbureau is om die reden aan de slag gegaan om een verkeersveilige kruising te ontwerpen. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn twee varianten gepresenteerd. Een rotonde of een variant daarop bleek niet mogelijk vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Wat wel mogelijk is, is een variant waarbij het aantal conflictsituaties tussen fietsers en automobilisten vermindert door de auto’s via een lus te laten rijden. Daarnaast verbetert het zicht op het verkeer doordat er een duidelijke oversteek voor fietsers wordt gerealiseerd. Met deze variant wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Voorkeursvariant

Om conflictsituaties te verminderen en overzicht te krijgen, is het nodig dat verkeersstromen uit elkaar worden gehaald. In de voorkeursvariant heeft het langzame verkeer, waaronder fietsverkeer, een eigen en duidelijke plek, gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Doordat er een duidelijke oversteek is, zijn er minder richtingen waaruit verkeer kan komen. Dit maakt de kruising minder complex om te overzien en daarmee veiliger voor bijvoorbeeld de schoolgaande kinderen. Er is minder ruimte nodig om het verkeer zijn weg te laten gaan. Deze ruimte wordt in het ontwerp benut door de aanleg van meer parkeerplaatsen, waar in deze omgeving behoefte aan is en een groene invulling. Net als bij een rotonde betekent het in deze variant, dat het verkeer, in dit geval het gemotoriseerde verkeer, via een “lus” moet rijden. Als je als automobilist vanuit de Populierlaan via de S.W. Churchilllaan naar de Burgemeester Elsenlaan wil rijden moet je dit via een “lus” doen. Ook vanaf de S.W. Churchilllaan naar de Rembrandtkade zou je een lus moeten maken. Deze lus is 150 meter lang.

En verder?

Dit jaar gaat de gemeente nog de aanpassingen aan de kruising realiseren. De aanpassingen zijn minimaal aangezien niet de gehele kruising op de schop gaat. Op de bestanden hieronder is dit te zien. Hierdoor kunnen er ook optimalisaties in de Populierlaan gerealiseerd worden.

Reageren?

Wilt u reageren? Mail dan naar verkeersbeleid@rijswijk.nl of bel naar 14070. Doe dit dan voor 20 oktober 2014.