Uitslag enquête Bomenbuurt

In juni 2014 bent u geïnformeerd over het initiatief Buurt Bestuurt Bomenbuurt. Dit is een samenwerking tussen buurtbewoners, gemeente, politie, Welzijn Rijswijk en woningcorporaties om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wij willen u met deze brief graag berichten over de voortgang.

Uitslag enquête
Om te weten welke onderwerpen leven in de buurt, heeft u de mogelijkheid gehad om een enquête in te vullen. Uit de wijk hebben 196 bewoners hieraan deelgenomen, waarvoor wij u erg dankbaar zijn. De resultaten zijn inmiddels bekend: Bovenal blijkt dat wij met elkaar in een fijne wijk wonen, onze Bomenbuurt. Een aantal onderwerpen behoeft wel aandacht om de leefbaarheid en veiligheid nog verder te verbeteren.

Op basis van de resultaten hebben wij een selectie gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten:

  • Parkeeroverlast: te weinig plekken, parkeren op de stoep, onhandige parkeerplekken, lang parkeerders, doorrijdbaarheid
  • Hondenoverlast: loslopende honden, hondenpoep
  • Vuil op straat: zwerfvuil, afval naast containers
  • Begaanbaarheid van de stoep: fietsen op de stoep, overhangende begroeiing
  • Verkeersveiligheid: snelheid, onveilige oversteekplaatsen
  • Inbraken: woningen, auto

Onder alle inzendingen zijn 3 leuke attenties verloot. Deze zijn op 16 juli jl. door wethouder Marloes Borsboom overhandigd. 

Uitwerking en communicatie

In kleine werkgroepjes bestaande uit bewoners en professionals van de samenwerkingsorganisaties willen wij de aandachtspunten gaan aanpakken. Dat doen wij niet alleen. Ongeveer 35 personen hebben aangegeven, betrokken te willen worden. Zij zijn inmiddels benaderd.

Tenslotte, wij hebben niet de illusie dat wij alles kunnen oplossen, maar wij denken wel de aandachtspunten te kunnen verbeteren. Na de zomer starten wij met de aanpak en wij hopen eind 2014 de eerste resultaten te zien. Samen werken wij aan de veiligheid en leefbaarheid van onze wijk, de Bomenbuurt.

Met vriendelijke groet,

het buurtpanel Buurt Bestuurt Bomenbuurt.