Uitnodiging 2e werksessie gebiedsvisie Plaspoelpolder

Hoe ziet de Plaspoelpolder er in de toekomst uit… en hoe komen we daar? Met alle belangstellenden samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken. Dat is het doel van de bijeenkomsten die de gemeente met haar samenwerkingspartners organiseert

De tweede werksessie is op donderdag 19 november 2015 van 15.30 – 18.00 uur in het Informatiecenter Plaspoelpolder, Handelskade 49 in Rijswijk.

Gericht versnellen van transformatie

De Plaspoelpolder maakt een grote verandering door. Om in te spelen op deze en nieuwe kansen is het van groot belang samen een breed gedragen toekomstvisie te maken. Een visie die perspectief biedt op de middellange termijn en concrete acties op de korte termijn, zodat we de ingezette transformatie gericht kunnen versnellen. Daarmee creëren we nog meer kansen voor investeringen, vernieuwing en werkgelegenheid en versterken we onze gezamenlijke positie in de regio.

Thema’s
In deze tweede sessie vragen we om verder richting te geven aan de belangrijkste thema’s die uit de eerste werksessie zijn voortgekomen. Belangstellenden die de eerste keer niet konden deelnemen, zijn eveneens van harte welkom. Wethouders Ronald van der Meij (Ruimtelijke Ordening) en René van Hemert (Economische Zaken) verzorgen de aftrap van de bijeenkomst.

Voor wie bedoeld
De werksessies zijn bedoeld voor ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars, bewoners in of grenzend aan het gebied, makelaars, kortom: iedereen die een belang heeft bij de Plaspoelpolder. Aanmelden kan hier

Samenwerkingspartners
De gemeente Rijswijk organiseert de bijeenkomst in samenwerking met de Urbanisator Plaspoelpolder, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk en het Industrieschap de Plaspoelpolder.

Hier vindt u de uitnodiging met meer informatie.