Uitnodiging toekomstvisie Plaspoelpolder voor u?

Met alle belanghebbenden samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken. Dat is het doel van een aantal werksessies dat de gemeente Rijswijk in samenwerking met het Industrieschap Plaspoelpolder, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk en de Urbanisator Plaspoelpolder organiseert. De eerste werksessie is op donderdag 1 oktober van 15.30 – 18.30 uur in het Informatiecentrum Plaspoelpolder, Handelskade 49 in Rijswijk.

De Plaspoelpolder maakt een grote verandering door. De gezamenlijke gebiedsaanpak werpt zijn vruchten af. De doorgetrokken A4 die binnenkort een rechtstreekse verbinding met het Rotterdamse havengebied biedt, vergroot de potentie. Om in te spelen op deze en nieuwe kansen is het van groot belang samen een breed gedragen toekomstvisie te maken. Een visie die perspectief biedt op de middellange termijn en concrete acties op de korte termijn, zodat we de ingezette transformatie gericht kunnen versnellen. Daarmee creëren we nog meer kansen voor investeringen, vernieuwing en werkgelegenheid en versterken we onze gezamenlijke positie in de regio.

De werksessies zijn bedoeld voor ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars, bewoners in of grenzend aan het gebied, makelaars, kortom: iedereen die een belang heeft bij de Plaspoelpolder. Aanmelden kan via http://tinyurl.com/plaspoelpolder of via de link op www.plaspoelpolder.nl

Hier vindt u de uitnodiging met meer informatie (pdf 474 kb).