Keep it Clean Day

keep it clean dayOp vrijdag 19 september doet Rijswijk op initiatief van enkele bewoners uit ‘onze’ Bomenbuurt voor het eerst mee aan Keep It Clean Day. In heel Nederland zijn er op die dag initiatieven om Nederland te ontdoen van zwerfafval. Zo ook in Rijswijk. In het Huis Te Hoornpark zal die dag om 10.00 uur het startschot gegeven worden door wethouder Ronald van der Meij.

Wie door de Rijswijk loopt, ziet nog regelmatig zwerfvuil op straat. Dat is zonde, want het is een kleine moeite om het afval in een prullenbak te gooien. Barbara Brandt en Erik van der Veer, initiatiefnemers voor deze dag, vragen daar met deze actie aandacht voor. Beiden zijn zij actief zwerfafvalruimers en geven hier via social media, aandacht aan.

Doe ook mee!
Wie wil meedoen aan Keep It Clean Day, is van harte welkom om te helpen in het Huis Te Hoornpark en omgeving. Aanmelden kan via: rijswijksezappers@gmail.com

En zo maken we van ‘onze’ Bomenbuurt een zwerfafval vrije buurt!