Informatiemarkt Bomenbuurt 18 april

Op zaterdag 18 april organiseert de Bomenbuurt bij Inter Amicos tussen 14.00 – 17.00 uur, een informatiemarkt voor haar bewoners. In een informele sfeer kunt u ideeën opdoen, vragen
stellen en een presentatie bijwonen.

Wilt u zich ook inzetten voor een gezellige Bomenbuurt, dan kunt op deze markt inspiratie op doen.

Daarnaast kunt u direct alles te weten te komen over hoe andere bewoners met succes initiatieven gelanceerd hebben. Ook kunt u een activiteit of initiatief aanmelden.

Op deze middag zijn er medewerkers van de politie, brandweer, gemeente Rijswijk en buurtbewoners waarbij u met vragen over de Bomenbuurt terecht kan. Of het nu gaat om de begaanbaarheid van de stoep, vragen heeft over een groeninitiatief, het organiseren van een straatfeest of andere activiteiten, hier kunt u alle vragen stellen.

Neem de kinderen zeker mee, want ook voor hen zijn er verschillende activiteiten te doen..
Voor de innerlijke mens wordt gezorgd, bij binnenkomst krijgt u van ons twee consumptiebonnen.

Deelnemers aan de informatiemarkt:

 • Politie
 • Brandweer
 • Gemeente Rijswijk
  Inspectie Openbaar Gebied
  Groenverzorging
  Openbaar Gebied
  Veiligheid en handhaving
  Herinrichting Haagweg
  Algemene gemeentelijke zaken
 • Welzijn Rijswijk
 • Rijswijk Wonen
 • Buurt Bestuurt
 • Groeninitiatieven door bewoners
  Abeelstraat/Plataanstraat/Churchilllaan
  Huis te Hoornkade
  Huis te Hoornpark
  Dennelaan
 • Burendag
  Ieplaan
  Dennelaan

Initiatieven in de Bomenbuurt

stadsplattegrond_bomenbuurt 1. Groen Bewonersinitiatief Dennelaan
2. Commissie APC
(hanging baskets, activiteitencommissie 100 jarig bestaan)
3. Bewonersinitiatief Huis te Hoornkade
4. Vrienden van het Huis te Hoornpark
5. Burendag Ieplaan en Burenboekje
6. Buitenspeeldag Sparrelaan
7. Burendag Dennelaan
8. Oud en Nieuw Sparrelaan
9. Burendag Huis te Hoornpark
10. Inter Amicos: o.a. Koningsdag /Halloween Sinterklaas /Kerstactiviteiten

Buurt Bestuurt Bomenbuurt Breed
Andere initiatieven: Nederland Schoon, Keep it Clean Day, Vuurwerk Opruimactie en Buurtpreventie

Waarom komen? De deelnemers aan het woord

hans-steenbergen klein
“Ik wil me inzetten om de voeten van de boompjes in de Dennelaan op te fleuren met bijv. stokrozen. Jeuken je ‘groene’ vingers om dit ook te doen, dan ga ik graag me je in gesprek.”

 

 

 

 

Rijswijk, 18-03-2015

BOOMSPIEGELS

Bij mij in de straat staan een aantal aardige, jonge boompjes met daar omheen kale aarde.

Het idee om wat meer beplanting om de voet van die boompjes te krijgen houdt mij al langer bezig. Ik zag voorbeelden langs de Laan van Nieuw Oost-Indië waar in de zomer volop stokrozen bloeien. In de wijk Leeuwendaal is verleden jaar bij wijze van “burenproject”
extra beplanting om de bomen gezet na het aanbrengen van een laag verse aarde.
Mooie foto’s in de krant. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, daar zichtbaar plezier in hebben en de wijk verfraaien.

Dat is dus ook mijn idee voor de straat waarin ik woon, de Dennelaan.
Daar is echter wel wat voor nodig. Allereerst speelt de vraag welke planten zich hiervoor lenen. Verder stel ik me een samenwerkingsverband voor met de plantsoenendienst van de gemeente die wellicht de aarde kan leveren.
Met de dan verkregen informatie zal een buurtonderzoek moeten uitwijzen of hiervoor voldoende draagvlak is.

Kortom een mooi project waarmee ik me graag wil bezighouden.

Hans Steenbergen
Dennelaan 12

anice klein

 

“Blijf niet te lang met vraagtekens rondlopen over bepaalde situaties of problemen in je wijk, maar kom de 18e langs en zoek de professional op die je de nodige informatie
of antwoorden op je vragen kan geven.”

 

 

 

 

thera klein

 

“Aangezien het Jaagpad en de Huis te  Hoornkade worden heringericht is toegezegd dat de bewoners inspraak zullen hebben in de plannen die gemaakt worden door de gemeente”
Thera Slotema-Mos
Huis te Hoornkade

 

 

 

In november 2014 werd in het Oude Raadhuis van Rijswijk een informatie avond gehouden over initiatieven die een buurt kan nemen over het groen in hun woonomgeving. Het groen van de Huis te Hoornkade of beter gezegd het groen van de wandelroute langs het Rijn Schiekanaal is de laatste jaren verwaarloosd. Veel bomen (treurwilgen, en ander groen) zijn om redenen gekapt, en helaas niet vervangen. Als bewoners langs dit gebied hebben wij o.a. hierover een brief geschreven aan de gemeente. In januari hebben enkelen van de kade kunnen spreken met de hr. Proosdij over onze wensen, het vervangen van de gekapte bomen en het extra plaatsen van fruitbomen. Aangezien het Jaagpad en de Huis te Hoornkade worden heringericht is toegezegd dat de bewoners inspraak zullen hebben in de plannen die gemaakt worden door de gemeente. Veel hondenbezitters, sporters en (lunch)wandelaars maken gebruik van het pad langs het water. Het zou dan ook aan te bevelen zijn van dit gebied een meer parkachtig landschap te maken. Helaas is er tot nu toe alleen nog maar van gedachten gewisseld.
Karin Stubbé, Paulien Goeyenbier en Thera Slotema-Mos

 

cederlaan klein

 

“Nu vinden we het tijd om de kale plekken aan te pakken en wat kleur en fleur terug te brengen.”
Lien van Putten
voorzitter Ver. Vrienden v/h Huis te Hoornpark

 

 

 

 

Kleur en fleur in het park

De Vereniging Vrienden van het Huis te Hoornpark (VVHtH) is in 1992 opgericht met als doelstelling het park te beschermen en mooi te houden. In die tijd hadden de omwonenden (én het park) erg veel last van zg. hangjongeren. De Vereniging was betrokken bij de toenmalige herindeling van het park. In 2005 bewees de Vereniging opnieuw haar bestaansrecht. De gemeente wilde toen een JOP (jongerenontmoetingsplek) compleet met jongerenwerker t.b.v. alle Rijswijkse jongeren etc. in het park installeren. De buurtbewoners vreesden voor nóg meer overlast. De buurt kwam in het geweer en overtuigde de gemeenteraad van de onwenselijkheid van het plan.
Ook bij de meest recente activiteit in het park, de aanleg van de nieuwe speelgelegenheid heeft de VVHtH meegesproken. De speelvoorzieningen zijn een groot succes!

De Vereniging heeft de laatste jaren een ‘slapend bestaan’ geleid omdat alles redelijk rustig was in het park en het er tamelijk goed uit zag. Nu vinden we het tijd om de kale plekken aan te pakken en wat kleur en fleur terug te brengen. Op het ogenblik zijn we bezig met een plan daarvoor. Zodra dat duidelijke vorm heeft aangenomen, leggen we het aan onze leden voor. Binnenkort hoort u van ons!

Lien van Putten-
voorzitter Vereniging Vrienden van het Huis te Hoornpark

zwerfvuil klein

 

“Wij willen initiatieven ontplooien waarbij we met de gemeente bekijken hoe de Bomenbuurt zo in te richten dat men al geenzwerfafval laat ontstaan.”
Barbara Brandt
Kerklaan

 

 

 

 

Zwerfvuil

Vorig jaar is gebleken dat zwerfafval een doorn in het oog is van bewoners van de Bomenbuurt. Om die reden zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen om te praten over hoe zwerfafval aan te pakken.

Wij willen initiatieven ontplooien waarbij we met de gemeente bekijken hoe de Bomenbuurt zo in te richten dat men al geen zwerfafval laat ontstaan. Aan de andere kant willen we initiatieven gaan ontplooien waarbij we op regelmatige basis een stukje van de Bomenbuurt gaan opruimen en bijvoorbeeld daarna nog even een (gesponsord) bakje thee of koffie gaan drinken.

Wil jij af en toe mee doen aan een schoonmaakrondje, geef dan je email-adres door zodat we geplande data kunnen communiceren.
Ben jij een restaurateur in Oud-Rijswijk die ons dat gesponsorde bakje thee of koffie wil aanbieden, neem dan contact op via info@bomenbuurt-rijswijk.nl .

Naast dit soort activiteiten zal er binnenkort een inzamelbak voor zwerfafval pet-flesjes bij Kapsalon Mercedes Hairline aan de van Vredenburgweg komen te staan en later een bak bij Koster Klokken in de Herenstraat. Dus raap af en toe eens een pet-flesje op en deponeer die in een van de bakken. Wil je meer weten over hoe en waarom van die bakken kijk dan op www.plasticmadonna.nl. Laten we met elkaar Oud-Rijswijk en in het bijzonder de Bomenbuurt zwerfafval vrijmaken.

apc klein

 

“Ons doel is dan ook uiteindelijk om gewoon twee keer per jaar de straat goed op te ruimen, de plantenbakken wat aan te vullen met seizoensplanten en kleine projectjes aan te pakken”
Ellen Oschmann
De APC-commissie

 

 

 

Wij zijn de APC-commissie, wat staat voor Abeelstraat- , Plataanstraat- en Churchilllaan.
Wij bestaan uit een zestal enthousiaste bewoners die naar aanleiding van een idee van
de Woningbouwvereniging om de straat op te leuken met een kunstwerk en nieuwe
plantenbakken naar voren zijn gestapt.

Samen met kunstenaar Ben Stolk zijn er twee muurschilderingen uitgekozen die begin april
op de gevels aangebracht gaan worden.

Inmiddels zijn de plantenbakken in de straten vernieuwd door Rijswijk Wonen.
Tevens hebben wij bij Welzijn Rijswijk een prijs gewonnen waarmee we diverse regenpijpen
in de straten willen omkleden en voorzien van een clematis of klimroos. Uiteraard met
toestemming van de betreffende bewoners.

Het toeval wil dat deze 3 straten begin juli a.s. honderd jaar bestaan en dat willen we
toch ook niet zomaar voorbij laten gaan. We denken aan een borrel en een soort
fototentoonstelling met oude foto’s en iets voor de kinderen.
Dit zijn we nog aan het invullen.

Voor dit alles zijn we in overleg met Welzijn Rijswijk en ervaringsdeskundige
Danny Brederoo, die ons helpt met hoe een en ander aan te pakken.

Waar wij uiteindelijk wel voor willen waken is dat het te groot wordt.
Wij omarmen het kleinschalige van deze 3 straatjes. Ons doel is dan ook uiteindelijk
om gewoon twee keer per jaar de straat goed op te ruimen, de plantenbakken wat
aan te vullen met seizoens-planten en misschien als we de animo erin kunnen krijgen
kleine projectjes aan te pakken zoals bv. bankjes timmeren met elkaar en hier en daar voor
de gevels plaatsen. Dit alles natuurlijk met na afloop een heerlijk kopje koffie en een stukje
appeltaart.

Namens de APC-commissie
Ellen Oschmanna

carole klein
“Heb oog voor elkaar en samen kan je
meer,…
Samen kun je ervoor zorgen dat de wijk leuk is en blijft. Dat iedereen er met plezier en tevreden woont met en naast elkaar.”
Carole Tefij,
Wijkcöordinator Gemeente Rijswijk

 

 

 

 

Heb oog voor elkaar en samen kan je meer,…   Dat het belangrijk is om als bewoners oog voor elkaar te hebben. Respect en zorg voor elkaar en samen de dingen oppakken die je belangrijk vindt. Het is belangrijk om naar de bijeenkomst te komen omdat daar thema’s zijn die voor iedereen in de wijk gelden. Samen kun je ervoor zorgen dat de wijk leuk is en blijft. Dat iedereen er met plezier en tevreden woont met en naast elkaar. Of je nu een boodschap doet voor je buurvrouw of dat je je inzet voor het buurtpreventieteam.

“Het beste idee voor de Bomenbuurt”

Heeft u een goed idee hoe u in uw omgeving de Bomenbuurt nog meer kan verfraaien?
Lever dan uw idee tijdens de informatiemarkt bij ons in.

Het zomerseizoen gaat weer beginnen!

De laatste activiteiten van het winterseizoen vinden op dit moment plaats en de voorbereidingen voor de traditionele zomerseizoenopening op Koningsdag zijn in volle gang.

Op maandag 27 april zullen er weer tal van activiteiten voor jong en oud op ons terrein plaatsvinden. De kinderkermis, de schiettent, eten en drinken, overal wordt voor gezorgd!

Ons programma begint om 12 uur, de kinderkermis duurt tot 16.00 uur en om 17.00 uur sluiten wij het feest af met de laatste ronde.

Uiteraard vertellen onze vrijwilligers graag welke activiteiten wij in de zomer organiseren voor kinderen, volwassenen, leden en niet-leden.

We hopen u in grote getale te mogen begroeten en dat de weergoden ons gunstig gezind zijn op deze altijd feestelijke dag!

Het bestuur van Inter Amicos

P.S. Kom vooral eens gezellig langs om kennis te maken!

Inter-AmicosInter Amicos
Handelskade 2a
2282 KV Rijswijk
Telefoon: 070 398 85 35
info@interamicos.nl
www.interamicos.nl

inter amicos klein