Aandachtspunten

Elke wijk heeft zo’n zijn eigen problematiek, is het geen zwerfvuil, diefstal of vandalisme zo is er in elke wijk wel iets wat de aandacht vraagt van de gemeente maar ook van de bewoners. Want wij kunnen met z’n alle een leefbare woonomgeving creëren.

Hondenbeleid
Veel mensen beleven elke dag veel plezier aan hun trouwe viervoeter. Andere mensen ergeren zich aan hondenpoep of voelen zich niet veilig bij loslopende honden. Met heldere spelregels wil de gemeente Rijswijk zich voor beide partijen inzetten. Zodat de stad voor iedereen leefbaar blijft.

Plattegrond hondenbeleid rijswijk

Bij ons in de Bomenbuurt zijn er twee uitlaatplekken voor honden waar ze vrij los mogen lopen:
1 Groenstroken langs de Huis te Hoornkade en het Jaagpad tot aan de A4
2 Groenstroken langs de Klipperstraat en de Handelskade bij de Algemene Begraafplaats

Verboden voor honden is het middengebied van het Huis te Hoornpark aan de Cederlaan/Thierenskade.

Parkeerbeleid
De laatste tijd lijken er, ondanks de crisis, steeds meer auto’s bij te komen in de Bomenbuurt! Op zich niet direct een slechte zaak, maar laten we met zijn allen in ieder geval zorgen dat de auto’s zo goed mogelijk aansluiten.
Om zo efficiënt mogelijk te parkeren is het meestal voldoende om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de boom (aan de voorkant dan wel aan de achterkant). De ruimte tussen de bomen is helaas niet overal gelijk, er zijn plannen vanuit de gemeente om dit te herstructureren.
Als er nog goede ideeën zijn omtrent het parkeren horen we dit graag uiteraard!

Afval
Wanneer het lijkt dat de container vol zit, wilt u dan u vuilniszak niet naast de container neerzetten? Wellicht is de container aan de overkant nog leeg.

Fietsproblematiek
Er zijn te weinig middelen om onze fietsen goed te stallen. Onlangs is op de Thierenskade een fietstrommel geïnstalleerd die ruimte bied voor een vijftal fietsen. Te weinig natuurlijk, maar er wellicht dat u een goed idee heeft.

Fietstrommels

In de tussentijd kunnen we de fietsen wel zo plaatsen dat kinderwagens en rolstoelgebruikers er makkelijk doorheen kunnen.

Uiteraard zijn er nog meer aandachtspunten die we met elkaar kunnen aanpakken, zoals inbraak, fietsdiefstal en overlast.
Heeft u een aandachtspunt, neemt u dan contact met ons op.